Een Zorgeloos dagje varen!

ANBI

De belastingdienst heeft op 23 oktober 2012 Stichting One Fine Day erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Op basis hiervan komt de Stichting in aanmerking voor vrijstelling schenkbelasting en erfbelasting. De erkenning is ook voor u van belang. Giften gedaan aan een organisatie die door de belastingdienst is erkend als ANBI-instelling, komen in aanmerking voor giftenaftrek van uw inkomstenbelasting (IB).

 

Jaarlijks leggen wij verantwoording af bij de ANBI door het indienen van ons jaarverslag. Dit jaarverslag is opgesteld door een externe accountant. En ook op onze website in te zien.

Onze sponsors!

  • www.gvn.nl
  • www.mth.nl/news/mth-lelystad/
  • www.advocatenkantoornelck.nl/
  • www.creatievevrienden.nl
  • www.vsbfonds.nl
Design en ontwikkeling: CreatieveVrienden

Copyright © 2017 | All rights reserved | One Fine Day