Een Zorgeloos dagje varen!

Jaarrapportages

Wij hechten aan een goede en transparante verslaglegging, zodat onze donateurs, sponsors en ambassadeurs uit eerste hand kunnen vernemen hoe de Stichting omgaat met de aan haar gedoneerde middelen. Ieder jaar laten wij daartoe een jaarrapport door een accountant opstellen, die dit overigens ook geheel kosteloos doet.


Uitstel publicatie Jaarverslag 2019

Als gevolg van de coronacrisis heeft het bestuur van Stichting One Fine Day het besluit genomen bij de Belastingdienst uitstel aan te vragen voor de publicatie van het Jaarverslag 2019.

Zodra het verslag klaar is en de jaarrekening door de accountant is goedgekeurd, wordt het jaarverslag 2019 gepubliceerd op deze pagina.

Lelystad, juni 2020

Bestuur Stichting One Fine Day


Door op een van onderstaande links te klikken kunt u het betreffende jaarrapport inzien:

Jaarrapport 2018

Onze sponsors!

  • www.gvn.nl
  • www.mth.nl/news/mth-lelystad/
  • www.advocatenkantoornelck.nl/
  • www.creatievevrienden.nl
  • www.vsbfonds.nl
Design en ontwikkeling: CreatieveVrienden

Copyright © 2017 | All rights reserved | One Fine Day