Een Zorgeloos dagje varen!

Missie

 

Stichting One Fine Day wil kinderen met een beperking een onvergetelijke dag op het water verzorgen. OFD stelt het kind met een beperking centraal en doet derhalve er alles aan om dit waar te maken.

 

Geschiedenis

Stichting One Fine Day is een Lelystadse organisatie opgericht in 2001. Haar doelstelling is het aanbieden van dagvaartochten op het Markermeer aan kinderen met een beperking of die anderszins hulpbehoevend zijn in de doelgroep van 6 tot 18 jaar. De Stichting kan beschikken over drie schepen in Lelystad. Afhankelijk van schip en vergunning kunnen groepen mee van klein, 10 kinderen/begeleiders tot omvangrijk, 50 kinderen/begeleiders. Jaarlijks varen enige honderden kinderen met ons mee en ervaren een onvergetelijke dag. De Stichting betaalt de schippers een tarief dat ver onder het commerciële tarief ligt. De Stichting heeft daardoor wel de lusten en niet de lasten van het schip.

 

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Stichting One Fine Day is efficiënt. Stichting One Fine Day heeft bestuursleden die tevens de vrijwilligers zijn. Op de schepen wordt gevaren met crew die zoals dat in de scheepvaart geldt vallen onder de professionele kapitein van het betreffende schip. Wel vindt er wisselwerking plaats tussen schippers en Stichting, maar het is de kapitein die besluit wie hij/zij als matroos/vrijwilliger aanneemt.

De Stichting is bezig een netwerk van ambassadeurs op te bouwen. Personen die de doelstelling van onze Stichting onder schrijven en het kinderen uit de doelgroep gunnen een onbezorgde dag op het water te beleven. Geen vrijwilligers met vaste uren, maar zelfstarters die One Fine Day onder de aandacht brengen en mogelijkheden herkennen voor een activiteit, een groep kennen, sponsors in netwerk hebben. Geen verplichtingen voor hen, wel vrijheid. Werkt in deze tijd ons inziens het best!

 

Waar staat Stichting One Fine Day voor?

  1. Ambitie om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep een onbezorgde dag op het water te kunnen bieden.
  2. Bestuurders, vrijwilligers, ambassadeurs worden niet betaald. Voor specifieke taken zoals drukwerk, accountant, juridisch advies, website, etc. benaderen wij professionals die in natura een donatie leveren.
  3. Kosten organisatie, max. 4 % van binnengekomen gelden. Transparant zijn en behouden van ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status.
  4. Overzichtelijk blijven en financieel gezond.

 

Onze sponsors!

  • www.gvn.nl
  • www.mth.nl/news/mth-lelystad/
  • www.advocatenkantoornelck.nl/
  • www.creatievevrienden.nl
  • www.vsbfonds.nl
Design en ontwikkeling: CreatieveVrienden

Copyright © 2017 | All rights reserved | One Fine Day