Een Zorgeloos dagje varen!

De Stichting One Fine Day zoekt voor wie van zeilen, organiseren en kinderen houdt een:

RELATIEBEHEERDER

One Fine Day is een Lelystadse charitatieve organisatie opgericht in 2001. Haar doelstelling is het aanbieden van geheel verzorgde dagvaartochten op het Markermeer en IJsselmeer aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of die anderszins hulpbehoevend zijn (bijvoorbeeld jeugdreuma) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De Stichting kan beschikken over drie grote zeilschepen. Afhankelijk van het schip en de vergunning kunnen groepen mee van 10 tot en met 50 kinderen met begeleiders. Jaarlijks varen enige honderden kinderen met ons mee en ervaren zo een onvergetelijke dag. De stichting opereert vanuit de havens van Lelystad en Hoorn.

Profiel

De relatiebeheerder bij de Stichting One Fine Day is een vrijwilliger die de stichting in contact brengt en de contacten onderhoudt met onze doelgroepen. Dit zijn in het algemeen scholen en andere instellingen die bij de Stichting een aanvraag indienen om te mogen meevaren. Door goede contacten te onderhouden ontstaat de juiste basis voor het creëren van een band waardoor onze jeugdige klanten goed voorbereid aan hun eerste vaartocht kunnen beginnen. De relatiebeheerder is ook verantwoordelijk voor de contacten met de schipper(s) en het evalueren van de vaartochten.

Wij zoeken een persoon die op een prettige manier kan communiceren met verschillende professionals, Iemand die vertrouwen en deskundigheid uitstraalt en gewend is om snel en adequaat te handelen. Affiniteit en ervaring met onze doelgroepen is een pre.

Taken

–        Het opbouwen en bijhouden van een actueel klantenbestand;

–        Het ontvangen van de (eerste) aanvragen voor vaartochten;

–        Het beoordelen van de aanvragen inclusief de communicatie hierover met de aanvrager;

–        Het verzamelen van alle noodzakelijke informatie over de doelgroep;

–        Het communiceren en plannen van de vaartochten in overleg met de schippers;

–        Het registreren en  evalueren van de vaartochten en het rapporteren daarvoor aan het Dagelijks Bestuur

Wat mag je van ons verwachten?

Wij bieden je een dynamische omgeving waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt. Veel ruimte om dingen uit te proberen en jezelf te ontwikkelen en een super gezellig team! De gemaakte onkosten worden vergoed.

Tijdsbeslag

We vragen een tijdsbeslag van gemiddeld een dagdeel (4 uur) per week, met in het hoogseizoen (maart t/m juni) wat extra belasting. Meevaren op onze vaartochten behoort tot de mogelijkheden. Voor vragen en nadere informatie kunt u terecht bij Jan van Zijtveld, bestuurslid van stichting One Fine Day. Hij is per mail bereikbaar via jan.vanzijtveld@onefineday.nl.

Onze sponsors!

  • www.gvn.nl
  • www.mth.nl/news/mth-lelystad/
  • www.advocatenkantoornelck.nl/
  • www.creatievevrienden.nl
  • www.vsbfonds.nl
Design en ontwikkeling: CreatieveVrienden

Copyright © 2017 | All rights reserved | One Fine Day