Een Zorgeloos dagje varen!

Notarieel schenken

Schenken met belastingvoordeel

Giften en schenkingen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), zoals Stichting One Fine Day,  zijn voor u aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hier gelden wel enige regels voor. Zo moet een schenking periodiek zijn en gedurende 5 jaar of langer een vast bedrag zijn. U heeft de gift bij een notaris laten vastleggen.

Zonder notariële akte zijn giften aan ANBI’s niet zonder meer aftrekbaar voor de belastingdienst.

Afhankelijk van uw inkomsten geldt een minimum aan aftrekbare giften en anderzijds een maximum.

Het is verstandig u te laten adviseren door uw accountant of informatie op te halen op de site van de belastingdienst.

Uiteraard zijn wij bereid u hierbij te ondersteunen. Neem daartoe gerust contact met ons op. Klik hier!

Onze sponsors!

  • www.gvn.nl
  • www.creatievevrienden.nl
  • www.zeilschipbounty.nl
  • logo-Wits
Design en ontwikkeling: CreatieveVrienden

Copyright © 2017 | All rights reserved | One Fine Day