Een Zorgeloos dagje varen!

ANBI

De belastingdienst heeft op 23 oktober 2012 Stichting One Fine Day erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op basis hiervan komt de Stichting in aanmerking voor vrijstelling van schenk- en erfbelasting. De erkenning is ook voor u van belang. Giften gedaan aan een organisatie die door de belastingdienst is erkend als ANBI-instelling, komen in aanmerking voor giftenaftrek voor de inkomstenbelasting (IB).

Jaarlijks leggen wij verantwoording af bij de ANBI door het indienen van ons jaarverslag. Dit jaarverslag is opgesteld door een externe accountant en ook op onze website in te zien.

Onze sponsors!

  • www.gvn.nl
  • www.creatievevrienden.nl
  • www.zeilschipbounty.nl
  • logo-Wits
Design en ontwikkeling: CreatieveVrienden

Copyright © 2017 | All rights reserved | One Fine Day